MUDr. Jaroslav Kotrba

 

1978-1984 Univerzita J. E. Purkyně Brno, lékařská     fakulta

• 1987 Specializační atestace I. stupně z gynekologie a   porodnictví

• 2000 Specializace v oboru klinická onkologie 

  (od roku 2005 onkogynekologie, mamologická           ambulance)

• 2009 Specializovaná způsobilost v oboru gynekologie    a porodnictví

• Licence ČLK pro obor klinické onkologie a gynekologie 

• 1984 - 2001 nemocnice Bojnice, Liptovský Mikuláš, Myjava, SR

• 2002 - 2003 nemocnice Rumburk

• 2003 - 2004 nemocnice Zábřeh

• 2004 - 2009 ambulance MUDr. Dvořáka Orlí 10, Brno

• 2010             nemocnice Krnov

• 2011 - 2017 Sanatorium Helios, Brno 

2015 -           soukromá praxe Hodonín